Diskusní seminář „Demokracie a občanské vzdělávání jako náplň (nejen) česko-německého projektu, jak na to?“

Termín: 22. 2. 2022 v 16:00
Místo konání: online platforma DINA.international

Jste pracovník/ce s mládeží, učitel/ka či pořádáte ve svém volném čase akce pro mládež? Nebo vás prostě jenom zajímají témata jako demokracie, občanské vzdělávání a participace? Pak vás srdečně zveme na online diskusní seminář pořádaný v rámci stěžejního tématu „Mládež utváří budoucnost“.

Cílem semináře je debata o tom, jak můžeme více zapojit mládež do dění kolem sebe. Zároveň by se účastníci pomocí krátkých impulsů od našich referentů měli dozvědět tipy z praxe, jak se téma dá zařadit do programu jimi pořádané akce.
Dostatek času k diskuzi zároveň zaručuje prostor pro výměnu zkušeností, nápadů a kontaktů, které mohou do budoucna sloužit jako podnět pro další spolupráci.

Přihlašování je možné do 14.2.2022 pod tímto odkazem

Znalost jazyka není nutná, akce bude simultánně tlumočena. 

Předběžný program akce: 
16:00 Zahájení, technický úvod
16:10 Představení Tandemu a stěžejního tématu 
16:20 Referentka: Juliana Krolop, KJR Dachau (zatím nepotvrzeno)
16:50 Pauza
17:00 Referent: Občankáři – Asociace učitelů občanské výchovy
17:30 Výměna ve skupinách
18:10 Pauza
18:20 Představení highlightů a nápadů ze skupinek
18:50 Nabídka Tandemu 2022
19:00 Zakončení

V případě dotazů se obraťte na Kateřinu Břendovou, brendova@tandem-org.cz.