SAVE THE DATE: TANDEM PŘIPRAVUJE NA ŘÍJEN MEDIENCAMP V NORIMBERKU

Je vám mezi 16 a 26 lety a zajímáte se o společnost, média, jejich využívání a společnou česko-německou budoucnost? Připojte se k německo-českému mediálnímu kempu, který pořádá Tandem ve dnech 28. – 31. 10. 2021!

Setkejte se s mladými lidmi z České republiky a Německa i mediálními odborníky, odhalte manipulativní strategie a fake news, poznejte nové možnosti vlastního kreativního využití médií a diskutujte o tom, jaká média mladí lidé skutečně potřebují a chtějí.

Účast je bezplatná. Z hygienických důvodů bude ubytování probíhat v jednolůžkových pokojích.

Akce bude simultánně tlumočena. Oznámení a další informace budou k dispozici zde na začátku září a na stránkách www.tandem-org.cz a také na našich kanálech sociálních médií, Facebooku a Instagramu.

Kdy a kde: 28.10. až 31.10.2021 v Norimberku

DŮLEŽITÉ: Plány se mohou změnit v závislosti na pandemické situaci.

infopadletu MedienCamp a na našich webových stránkách.

Od začátku září se můžete registrovat zde prostřednictvím odkazuUzávěrka přihlášek je 27.09.2021.

Organizační podrobnosti

Doufáme, že nám pandemická situace umožní uspořádat akci na místě v Norimberku. Budeme se řídit vládními nařízeními a dodržovat platné cestovní předpisy.
Budou dodržována všechna předepsaná hygienická pravidla.

Další místo setkání na DINA.international

Pro přípravu a podporu akce v Norimberku zřizujeme na stránkách DINA.international virtuální konfereční prostředí. Stačí se zaregistrovat e-mailem a všichni účastníci budou moci využívat platformu pro výměnu a spolupráci. Klikněte zde a přejděte na stránku MedienCamp. Již nyní se můžete zaregistrovat na stránkách DINA.international a profil MedienCampu si prohlédnout.

3. Setkání pracovní skupiny stěžejního tématu

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem se ve svém stěžejním tématu “Mládež utváří budoucnost. Demokracie – participace – diverzita” zabývá aktivním zapojením mladých lidí do společenské diskuse o důležitých problémech současnosti.

Stěžejní téma doprovází česko-německá pracovní skupina, která se sestává z odborníků a zájemců z řad hlavně mimoškolních organizací a spolků.

Kde: Z důvodu zhoršující se pandemické situace se akce přesouvá do online prostoru

Kdy: 24. – 25.11.2021

Předběžný program

Středa, 24. listopadu 2021

16.00 Úvod, přivítání
16.10 Jazyková animace
16.30 Shrnutí předchozích dvou setkání    
Novinky nejen v Tandemu
16.45 Interaktivní poznávací runda
17.45 Pauza
18.00 Good Practice
Projekt organizace ČOJČ V hledáčku/ Im Visier zaměřený na lidská práva
Představení proběhne interaktivně s použitím metod divadelní pedagogiky
19.00 Zakončení

Čtvrtek, 25. listopadu 2021

16.00 Přivítání a jazyková animace
16.30 Diskuze ve skupinkách v návaznosti předchozí večer
Prezentace výsledků, evaluace a pohled do budoucna
nejpozději v 18:30 zakončení

Všechny akce stěžejního tématu jsou simultánně tlumočeny.

Účast je zdarma.

V pracovní skupině máte možnost propojit se s partnerskými organizacemi z České republiky a z Německa a Vaší odborností a zkušeností obohatit plánované akce pro mladé lidi a širokou veřejnost v česko-německém kontextu. Zároveň máte možnost získat nové (i mezinárodní) informace a zkušenosti z Vašeho oboru.

Přihlásit se můžete do 18.11.2021 pod tímto odkazem.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na brendova@tandem-org.eu.

Diskuzní fórum k česko-německým projektům v době koronaviru

22.-24.10.2021

Berlín / případně online

Pro koho: pro všechny zájemce o česko-německou spolupráci, pro zkušené organizátory i úplné začátečníky

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE MOŽNÉ DO 6. 10. 2021Přihláška.

Cíl akce: síťování, předání inspirace k oživení česko-německé spolupráce během pandemie a těsně po ní, informace k stěžejnímu tématu Mládež utváří budoucnost. Demokracie, participace, diverzita., financování česko-německých projektů

Předběžný program

pátek, 22. října 2021

do 17.00 příjezd      

18.00  večeře 
19.00  zahájení
20.00  česko-německý film „Eine Reise gegen das Vergessen“ – diskuze s tvůrci

sobota, 23. října 2021

9.00-9.30    jazyková animace
9.30 -10.15    diskuze k současné situaci a výzvám pro česko-německé projekty  
10.15 – 10.45    Good-Practice I 

10.45 – 11.15    přestávka
11.15-11.45    good practice II.
11.45-12.15    Good Practice III. 
12.15-12.45    shrnutí, výměna zkušeností

13.00-14.30    oběd
14.30-15.30    síťování
15.30-16.00   přestávka
16.00-17.30    platforma DINA.international, česko-německá setkání online
17.30    večeře

volný program, prohlídka Berlína

neděle, 24. října 2021

09.00-9.30    jazyková animace virtuálně    
09.30-10.15   financování
10.15-10.45    přestávka
10.45-11.30    kam kráčí česko-německá spolupráce
11.30-12.00    zakončení 
12.00   oběd    

Ubytování a stravování

Ubytování zajišťuje Tandem v jednolůžkvých pokojích. Stravování po celou dobu akce zajištěno.

Poplatek

Diskuzní fórum je pro zájemce zdarma. Přihláška na akci je závazná. Při odřeknutí účasti na poslední chvíli může být požadován příspěvek za vzniklé náklady ve výši 1000Kč. 

Při nepříznivé epidemiologické situaci se akce bude konat online.

Akce bude probíhat česky a německy a bude simultánně tlumočena. Znalost jazyka není podmínkou.

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE MOŽNÉ DO 24.9.2021Přihláška.

Online česko-německý seminář na téma „Participační projekty pro žáky středních a odborných škol“, 26. 10. 2021

Jaké mohou být participační projekty pro žáky středních a odborných škol? Přijďte se inspirovat, sdílet zkušenosti a diskutovat. Přizvání budou referenti z Česka i Německa. Kromě jiného se dozvíte více o stěžejním tématu Tandemu a vyzkoušíte si online platformu pro mezinárodní setkávání mládeže DINA.international.   

Online přihlášování je otevřeno do 20.10.2021

Program akce

14:00 Představení stěžejního tématu Tandemu
14:30 Evropský parlament mládeže a jeho aktivity pro střední a odborné školy (referent Martin Šimáček), diskuze
přestávka
15:00 Představení projektu dobré praxe z Německa, diskuze
15:30 Sdílení nápadů a inspirací, mentimeter
16:00 Ukončení

Seminář je zdarma a bude simultánně tlumočen.

Akce v rámci stěžejního tématu Tandemu “Mládež utváří budoucnost”  přispívají k tomu, aby se děti a mládež z České republiky a Německa  aktivně zabývaly společensko-politickými otázkami, které jim připadají  zajímavé, a aby přitom zohledňovaly aspekt diverzity. Prostřednictvím  práce s tématy, jako jsou například participace, demokracie a diverzita,  mají mladí lidé rozvíjet svůj úhel pohledu a schopnost kritického  úsudku, stejně jako poznávat možnosti vlastního jednání. 

DINA.international je online platforma pro mezinárodní výměny mládeže, která nabízí prostor pro projektovou práci a videokonferenční software.

Diskuzní seminář III. k tématu změna klimatu, ochrana životního prostředí, 4. 12. 2021, online

Jste mimoškolní či školní organizace zabývající se tématem ochrany životního prostředí? Rádi byste dostali nové impulsy pro svoji práci nebo rozšířili nabídku aktivit o česko-německé (online) projekty s ekologickou tématikou? Zveme Vás na diskusní seminář, který organizujeme v rámci stěžejního tématu Tandemu.
Během semináře Vám nabídneme prostor, ve kterém můžete:
– čerpat inspiraci pro nové (nejen) česko-německé projekty s ekologickou tématikou
– navazovat nové kontakty s českými i německými organizacemi podobného zaměření
– zjistit, jaké existují finanční podpory pro realizaci česko-německých projektů
– sdílet zkušenosti, diskutovat, a kreativně tvořit

Od 19:30 máte možnost ZDARMA shlédnout online divadelní česko-německou hru Zbytečnosti (Spielraum Kollektiv). Hra bude přenášena na platformě ZOOM. Linka Vám bude odeslán po přihlášení se.

Online přihlašování je možné do 28.11.2021. Celá akce bude simultánně tlumočena.

Program online akce bude upřesněn

V případě dotazů se neváhejte obrátit na Jarmilu Půbalovou, pubalova@tandem-org.cz.

Akce v rámci stěžejního tématu Tandemu “Mládež utváří budoucnost”  přispívají k tomu, aby se děti a mládež z České republiky a Německa  aktivně zabývaly společensko-politickými otázkami, které jim připadají  zajímavé, a aby přitom zohledňovaly aspekt diverzity. Prostřednictvím  práce s tématy, jako jsou například participace, demokracie a diverzita,  mají mladí lidé rozvíjet svůj úhel pohledu a schopnost kritického  úsudku, stejně jako poznávat možnosti vlastního jednání. 

Pozvánka na online česko-německý diskusní seminář na téma participace – 30.9.2021

Jak se mladí lidé podílejí na demokratických a společenských procesech? Jak může k participaci mladých lidí přispět česko-německá výměna?

Tandem zve pracovníky s mládeží a učitele všech typů škol na druhý diskusní seminář v rámci stěžejního tématu „Mládež utváří budoucnost“. Seminář se koná 30. září 2021 v čase 10:00-16:30 na online platformě DINA.international.*

Cílem setkání je výměna inspirace a zkušeností mezi českými a německými organizacemi a jednotlivci, kteří se zabývají participací mladých lidí. Klíčovou otázkou, na kterou se zaměříme, bude, jak motivovat mladé lidi k tomu, aby se aktivně podíleli na společenském a politickém vývoji. Zároveň se budeme zabývat tématem překonávání překážek v participaci mladých lidí ze znevýhodněnho prostředí, a také potenciálem přeshraniční výměny pro zapojení mladých lidí do aktivního utváření svého okolí a své budoucnosti. V neposlední řadě by měl seminář přinést podněty pro plánování vlastních česko-německých aktivit v oblasti participace mládeže.

V dopolední části semináře se představí německý Evropský parlament mládeže, který podporuje mladé lidi v Evropě v utváření vlastních názorů a umožňuje jim aktivně se účastnit politického a společenského života. V odpoledním programu bude česká dobrovolnická organizace INEX-SDA facilitovat workshop zaměřený na výměnu zkušeností a funkčních metod v oblasti motivace a zapojování mladých lidí do participativních procesů, včetně mladých lidí s omezenými příležitostmi.

V případě zámu o účast se prosím přihlaste vyplněním následujícího formuláře do 26. září 2021.

Pro více informací mě můžete kontaktovat na vnouckova@tandem-org.cz

Akce v rámci stěžejního tématu Tandemu “Mládež utváří budoucnost”  přispívají k tomu, aby se děti a mládež z České republiky a Německa  aktivně zabývaly společensko-politickými otázkami, které jim připadají  zajímavé, a aby přitom zohledňovaly aspekt diverzity. Prostřednictvím  práce s tématy, jako jsou například participace, demokracie a diverzita,  mají mladí lidé rozvíjet svůj úhel pohledu a schopnost kritického  úsudku, stejně jako poznávat možnosti vlastního jednání. 

*DINA.international je online platforma pro mezinárodní výměny mládeže, která nabízí prostor pro projektovou práci a videokonferenční software. Pro ty, kteří se s platformou DINA dosud nesetkali, nabízíme k bezproblémovému využití „informační půlhodinku“ před seminářem od 9:00, případně individuálně dle domluvy. Pokud o informace k platformě máte zájem, zaškrtněte prosím tuto možnost v přihlašovacím formuláři.

Diskusní seminář I.: Pravicový extremismus: pozadí, metodika a aktivity pro nejen česko-německé setkávání žáků a mládeže

Tandem zve dobrovolnické i profesní pracovníky v oboru práce s mládeži, stejně jako učitele i učitelky všech typů škol k prvnímu diskusnímu semináři. Akce se odehraje na nové platformě pro práci s mládeži Dina.international od 9. června od 16:30 do 10. června 2021.  

Cílem diskusního semináře je zprostředkovat účastníkům pozadí pravicového extremismu v obou zemích, aby tak poznali metody pro práci s mladistvými, a také aby sami vypracovali možné aktivity pro česko-německá setkání žáků a mladistvých. To představuje jeden z centrálních cílů setkání. 

Akce je směřována jak na ty, kteří již mají s výměnou mládeže zkušenosti, tak i na nové zájemce. V rámci diskusního semináře bude možnost vyměnit si zkušenosti s kolegy z Česka i Německa, navázat nové kontakty a rozvinout nápady na budoucí setkávání.  

Akce v rámci stěžejního tématu Tandemu “Mládež utváří budoucnost” přispívají k tomu, aby se děti a mládež z České republiky a Německa aktivně zabývaly společensko-politickými otázkami, které jim připadají zajímavé, a aby přitom zohledňovaly aspekt diverzity. Prostřednictvím práce s tématy, jako jsou například participace, demokracie a diverzita, mají mladí lidé rozvíjet svůj úhel pohledu a schopnost kritického úsudku, stejně jako poznávat možnosti vlastního jednání. 

Program

Středa, 9.6.2021

16.00 Otevření místnosti, kontrola techniky

16.30 Zahájení akce – Vysvětlení tlumočení, Přivítání a cíle setkání, Stručné informace k DINĚ a jejímu využití, Představení účastníků, Seznámení s programem a organizačními záležitostmi 

17.15 Pauza

17:30 Úvodní přednáška od Prof. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D., Masarykova univerzita Brno 
Jaké se projevuje pravicový extremismus v Česku, v Německu i napříč hranicemi? Jak se projevuje ve školách a mezi mladistvými. A co lze proti tomu dělat?

18:00 Pauza

18.15 Diskuse

18.45 Slovo na závěr, informace k programu další den

Čtvrtek, 10.6.2021

09.15 Otevření místnosti

09.30 Přivítání

09.35 Workshop „Jak rozpoznat pravicový extremismus a jak proti němu jednat“ s Aktion Zivilcourage e.V. 

 • Koncepce, ideologie a projevy pravicového extremismu
 • Schopnost integrace do společnosti
 • Mobilizace mladistvých Online & Offline
 • Možnosti metodického jednání ve Vašem pedagogickém okolí 
 • Stěžejní body pro demokratické vzdělání a demokratickou pedagogiku

zahrnuta 30 minut pauza

12.00 Pauza

14.00 pracovní část v malých skupinách (pauzy zahrnuty)

 • Jaké nápady máte ke konkrétní realizaci, když myslíte na cílovou skupinu mladistvých/žáků a na česko-německé výměny? 
 • Existují ve Vaší instituci již projekty proti pravicovému extremismu? V jaké formě? A existují také v mezinárodním, či česko-německém kontextu?
 • Máte již v rámci těchto malých skupin možnost propojení a spolupráce? 
 • V jaké formě mohou být ve vašem okolí realizovány konkrétní aktivity? Jak Vás může Tandem v česko-německých výměnách žáků a mladistvých podpořit?

15.30 Pauza

15.45 Jaké nápady na přeshraniční projekty výměn mládeže vznikly?

 • Jak to bude pokračovat?
 • Vyhodnocení

16:45 Závěrečné slovo s pohledem na další možnosti a ukončení oficiální části setkání

20.00 Neformální setkání

Organizační záležitosti

Prosíme o přihlášeni do 27.05.2021 přes tento formulář

Akce bude simultánně tlumočena a účast je bezplatná.

Bude též možnost setkat se znovu v rámci odborného fóra v Berlíně 22.-24.10. 2021 a prodiskutovat rozpracované nápady. 

Těšíme se na Vaši účast. V případě otázek jsme Vám rádi k dispozici na e-mailu!

Petr Veselý, vesely@tandem-org.cz

„Společnou cestou ke vzpomínkám“ – rozhovor s vydavateli publikace

14. května 2021, 19:00 na platformě dina.international

Způsob zacházení s vlastní historií a ponaučení, které z ní plyne, představuje velkou výzvu. Společný přístup a česko-německá setkání mládeže na památných místech s odbornou podporou pracovníků památníků dodávají této práci více impulzů pro budoucnost.

Na začátku letošního roku byl vydán druhý svazek publikace „Společnou cestou ke vzpomínkám„, který nabízí metodické podklady k česko-německým setkání na památných místech.

14. května v 19 hodin Vás zveme na online rozhovor s vydavateli této publikace. Rozhovor bude simultánně tlumočen.

Hosté: 

Moderace:

 • Thomas Rudner, ředitel Tandemu Regensburg

Rozhovor je součástí Semináře k historicko-politickému vzdělávání pro pracovníky s mládeží, je však otevřen i široké veřejnosti. Pro účast na akci se prosím přihlaste vyplněním tohoto formuláře do 11. května 2021.

Pro více informací se můžete obrátit na Kateřinu Vnoučkovou, vnouckova@tandem-org.cz

Online seminář k historicko-politickému vzdělávání pro pracovníky s mládeží

14. – 15.5. 2021 na platformě dina.international

Zveme zájemce z řad pracovníků s mládeží z Česka a z Německa na online seminář, zaměřený na využití témat historicko-politického vzdělávání v česko-německé spolupráci. Seminář odborně zastřešuje partnerská instituce DoKuPäd – Pädagogik rund um das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Nürnberg. Součástí programu jsou také informace o nabídce Tandemu a o možnostech financování česko-německých výměn, a sdílení zkušeností mezi českými a německým účastníky. Celá akce bude simultánně tlumočena. 

Na seminář se přihlašte vyplněním tohoto formuláře. Uzávěrka přihlašování je 7. května 2021.

Program semináře

Obsah semináře:

 • informace o nabídkách Tandemu
 • informace o stěžejním tématu Tandemu, včetně možností financování tematických projektů
 • informace o možnostech financování česko-německých výměn mládeže a společných projektů neformálního vzdělávání ze strany Tandemu a Česko-německého fondu budoucnosti
 • představení pedagogického programu DoKuPäd
 • workshop od DoKuPäd na téma „konspirační teorie“
 • výměna kontaktů a zkušeností s kolegy z Česka a z Německa
 • představení úspěšně realizovaných projektů – příklady dobré praxe
 • česko-německá jazyková animace
 • představení virtuální platformy DINA.international, vytvořené pro mezinárodní výměny mládeže v online prostoru
 • představení nově vydaného druhého svazku publikace Tandemu „Společnou cestou ke vzpomínkám II. Metodické podklady pro česko-německá setkání na památných místech“

Seminář je spolufinancován Česko-německým fondem budoucnosti.

Organizační informace: 

Seminář se bude konat na virtuální platformě dina.international, která vznikla k realizaci mezinárodních online projektů. Informace k přihlášení na platformu obdržíte v dostatečném předstihu před seminářem. Účastnický poplatek se v případě online akce nehradí.

Pro více informací se můžete obrátit na Kateřinu Vnoučkovou, vnouckova@tandem-org.cz

2. setkání pracovní skupiny stěžejního tématu

Víte, jak nadchnout mladé lidi pro aktivní účast na veřejném dění? Zabýváte se ve své činnosti důležitými tématy současnosti, jako jsou pravicový extremismus, fake news nebo klimatická změna? Souzníte s myšlenkou demokratické Evropy, ve které by měli mít  mladí lidé silný hlas? Pak hledáme do pracovní skupiny stěžejního tématu právě vás!

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem se ve svém stěžejním tématu “Mládež utváří budoucnost. Demokracie – participace – diverzita” zabývá aktivním zapojením mladých lidí do společenské diskuse o důležitých problémech současnosti.

Stěžejní téma odborně doprovází česko-německá pracovní skupina, jejíž druhé setkání se uskuteční ve dnech 13. – 14. 4. 2021 na virtuální platformě DINA.international (dokumentaci z prvního setkání najdete pod tímto odkazem).

V rámci druhého setkání budeme na základě studií z České republiky a Německa diskutovat o hodnotách a postojích mládeže a obsahově rozpracujeme oblasti, kterými se zabývá stěžejní téma Tandemu Mládež utváří budoucnost:

– Přeshraniční projekty pro demokratickou Evropu a proti pravicovému extremismu a nacionalismu

– Participace a motivace mladých lidí k účasti na veřejném dění

– Mediální kompetence, kritické myšlení

– Udržitelnost a ochrana životního prostředí

– Migrace, integrace, inkluze

Program setkání naleznete zde.

Všechny akce stěžejního tématu jsou simultánně tlumočeny.

V pracovní skupině máte možnost propojit se s partnerskými organizacemi z České republiky a z Německa a Vaší odborností a zkušeností obohatit plánované akce pro mladé lidi a širokou veřejnost v česko-německém kontextu. Zároveň máte možnost získat nové (i mezinárodní) informace a zkušenosti z Vašeho oboru.

Na druhé setkání pracovní skupiny je možné se přihlásit do 31. března 2021 vyplněním tohoto formuláře. Počet účastníků pracovní skupiny je omezen.

Účastníkům pracovní skupiny doporučujeme i účast na online zahájení stěžejního tématu na nově spuštěné platformě DINA.INTERNATIONAL, která byla speciálně vytvořena pro mezinárodní online setkání. Online zahájení se koná 23. března ve 14 hodin. Podrobnější informace naleznete zde, přihlásit se můžete vyplněním formuláře do 15. března. Platforma DINA.International bude využívána i v další práci na stěžejním tématu (včetně pracovní skupiny), online zahájení nabízí skvělou možnost se s touto platformou blíže seznámit.

Pro více informací se můžete obrátit na Kateřinu Vnoučkovou (vnouckova@tandem-org.cz)