SAVE THE DATE: TANDEM PŘIPRAVUJE NA ŘÍJEN MEDIENCAMP V NORIMBERKU

Je vám mezi 16 a 26 lety a zajímáte se o společnost, média, jejich využívání a společnou česko-německou budoucnost? Připojte se k německo-českému mediálnímu kempu, který pořádá Tandem ve dnech 28. – 31. 10. 2021!

Setkejte se s mladými lidmi z České republiky a Německa i mediálními odborníky, odhalte manipulativní strategie a fake news, poznejte nové možnosti vlastního kreativního využití médií a diskutujte o tom, jaká média mladí lidé skutečně potřebují a chtějí.

Účast je bezplatná. Z hygienických důvodů bude ubytování probíhat v jednolůžkových pokojích.

Akce bude simultánně tlumočena. Oznámení a další informace budou k dispozici zde na začátku září a na stránkách www.tandem-org.cz a také na našich kanálech sociálních médií, Facebooku a Instagramu.

Kdy a kde: 28.10. až 31.10.2021 v Norimberku

DŮLEŽITÉ: Plány se mohou změnit v závislosti na pandemické situaci.

infopadletu MedienCamp a na našich webových stránkách.

Od začátku září se můžete registrovat zde prostřednictvím odkazuUzávěrka přihlášek je 27.09.2021.

Organizační podrobnosti

Doufáme, že nám pandemická situace umožní uspořádat akci na místě v Norimberku. Budeme se řídit vládními nařízeními a dodržovat platné cestovní předpisy.
Budou dodržována všechna předepsaná hygienická pravidla.

Další místo setkání na DINA.international

Pro přípravu a podporu akce v Norimberku zřizujeme na stránkách DINA.international virtuální konfereční prostředí. Stačí se zaregistrovat e-mailem a všichni účastníci budou moci využívat platformu pro výměnu a spolupráci. Klikněte zde a přejděte na stránku MedienCamp. Již nyní se můžete zaregistrovat na stránkách DINA.international a profil MedienCampu si prohlédnout.

Digitální workshop – Konspirační teorie a co proti nim dělat

Digitální workshop DokuPäd Norimberk a Kreisjugendring Norimberk-Stadt lze nyní objednat dvojjazyčně na česko-německá setkání!

Popis projektu:

Že Bill Gates vynalezl Coronavirus, aby ovládl svět!? Pozor, konspirační teorie! Ale ještě před coronavirem kolovaly po webu nejrůznější mýty.

V této online nabídce se společně podíváme na konspirační teorie. Budeme se zabývat následujícími otázkami: Co jsou to konspirační narativy? Co je na nich nebezpečného a jak rozpoznat konspirace? Proč jim lidé věří a hlavně, co s tím mohu dělat? Pomocí různých metod se přiblížíme k tématu a pokusíme se ukázat nápady, jak se bezpečně a reflexivně vypořádat s konspiračními teoriemi.

Workshop se koná prostřednictvím Zoom.

Cílová skupina: Mladí lidé od 13 let, všechny typy škol.

Doba trvání: 90 minut

Náklady:

  • Paušální poplatek 134 € za dvojjazyčnou verzi.
  • Poplatek za 2 tlumočníky.

Workshop si můžete rezervovat přímo u DokuPäd Norimberk.

Více informací najdete na stránkách projektu.

O tlumočníky je třeba požádat zvlášť. Tandem vám může pomoci při hledání tlumočníků: Kontaktujte Kateřinu Břendovou, brendova@tandem-org.cz nebo Stefanie Schütz, schuetz@tandem-org.de

Doporučujeme provést rezervaci a naplánovat akci přibližně čtyři týdny předem.

Financování pro mimoškolní organizace

Organizace pro mimoškolní práci s mládeží mohou požádat Tandem Regensburg o finanční podporu až do výše 1 000 eur na drobnou činnost. Další informace a dokumenty k žádosti naleznete zde.

Způsobilými náklady jsou náklady na program a poplatky za tlumočení. Máte-li jakékoli dotazy ohledně financování, obraťte se na: Lucie Matyasová, matyasova@tandem-org.de

Financování pro školy:

Informace o možnostech financování pro školy najdete zde.

Pro informace ohledně poradenství možností financování pro školy se obraťte na Ulrike Fuegl (fuegl@tandem-org.de) nebo na Adélu Horákovou (horakova@tandem-org.cz).

Barcamp Digital Transformer Days 2022

Mezinárodní BarCamp o digitálních možnostech mezinárodní práce s mládeží

Kdy: 17. – 18.5.2022

Kde: online na platformě DINA.international

Digital Transformer Days se věnují digitální budoucnosti mezinárodní práce s mládeží a vzdělávací mobility. Dvoudenní BarCamp nabídne možnost mezinárodní diskuze stejně smýšlejících lidí o příkladech dobré praxe a inovacích. V rámci programu budete moci debatovat a sdílet zkušenosti s odborníky a kolegy z nejrůznějších oblastí, jako je vzdělávání, práce s mládeží nebo digitalizace. Zapojte se, podílejte se na tvorbě programu a rozvíjejte nové myšlenky.
Využijte tuto skvělou příležitost spoluutvářet neformální vzdělávání. Spousty pracovníků s mládeží v uplynulých měsících experimentovalo s inovativními koncepty a novými přístupy. Nyní své poznatky uplatňují při virtuálních i hybridních projektech a v kombinované výuce, a to jak při setkáních mládeže a workcampech, tak v rámci dobrovolnické služby, školení a konferencí. Na BarCampu budeme o těchto zkušenostech diskutovat a dávat je do souvislostí s novinkami v ostatních oblastech.

Cílová skupina: pracovníci s mládeží, projektoví vedoucí, zástupci spolků a sdružení, politici i lidé z praxe, kteří se věnují digitální transformaci v oblasti neformálního vzdělávání

Jazyk akce: V plénu: angličtina, čeština, francouzština, němčina, polština, ruština, řečtina, turečtina (se simultánním tlumočením). V rámci workshopů bude pracovní jazyk záviset na dohodě účastníků. Základní znalosti angličtiny jsou výhodou, podle potřeby se budeme snažit zajistit překlad

Přihlašování je možné do 4.4.2022, přihlašovací formulář najdete zde.

Program

17. května 2022
09:30 Přivítání a seznámení účastníků
10:15 Úvodní přednáška
11:00 Představení metod BarCampu a programu prvního dne
11:45 BarCamp – 1. kolo: Příklady dobré praxe v digitálních formách práce s mládeží
12:45 Přestávka na oběd
13:45 Impuls
14:00 BarCamp – 2. kolo: Příklady dobré praxe v digitálních formách práce s mládeží
15:00 Výstupy z workshopů a přehled programu druhého dne
15:45 Volitelný program: partnerská burza a neformální výměna zkušeností
17:00 Konec programu prvního dne

18.května 2022
09:30 Přivítání a energizer
10:00 Impuls: Pokusy a vize
10:30 Představení programu druhého dne BarCampu
11:00 BarCamp – 3. kolo: Vaše vize / projektové nápady
12:00 Výstupy z workshopu a další kroky
13:00 Konec programu

Ostatní informace

Potřebujete vlastní PC nebo notebook se stabilním internetovým připojením, kamerou a sluchátka s mikrofonem. Pokud byste potřebovali jakoukoliv radu či pomoc, ozvěte se nám.

Akce se uskuteční na internetové platformě DINA.international. Celá akce tak proběhne na jednom místě a účastníci se budou moci v rámci programu volně pohybovat mezi jednotlivými virtuálními místnostmi.

Vzhledem k tomu, že je počet účastníků omezen na 100 osob, je možné, že bude nutné provést výběr přihlášených zájemců.

Po uzávěrce přihlášek budou rozeslány potvrzovací e-maily se všemi dalšími informacemi.

S otázkami se můžete kdykoliv obrátit na organizační tým: digital@ijab.de

Spolupráce

SAVE THE DATE: Digital Transformer Days 2022

Zapište si do diáře: Mezinárodní BarCamp o digitálních možnostech práce s mládeží konaný 17. – 18. května 2022 na platformě DINA.international. Na programu bude například představení digitálních metod a nástrojů, příklady dobré praxe nebo networking. Na více informací se můžete těšit v následujících týdnech.

Podporujeme: Překlad webové stránky „Ulice lidských práv“

Na začátku roku přišla od našich partnerů jedna velmi milá zpráva. Díky podpoře Tandemu a iniciativě několika organizací byl zhotoven český překlad stránky „Strasse der Menschenrechte“ neboli „Ulice lidských práv“. Na projektu se mimo jiné podílela i ogranizace DokuPäd, se kterou od loňského roku spolupracujeme. Stránku naleznete zde.

Ulice lidských práv, která byla slavnostně otevřena již v roce 1993, je umělecké dílo, které se nachází ve veřejném prostranství v centru Norimberku přímo před vchodem do Germánského národního muzea. Právě Germánské národní muzeum vypsalo soutěž na úpravu ulice Kartäusergasse, ve které projekt Daniho Karavana zvítězil.

Společný projekt „Partnerství pro demokracii“ Norimberk v rámci spolkového programu „Demokratie leben!“ (Žít demokracii!), Kanceláře pro lidská práva a rovné zacházení města Norimberk a Okresního kruhu mládeže Norimberk – město si klade za cíl ve srozumitelné a kompaktní formě poskytnout informace o „Ulici lidských práv“. Web tak přináší detaily o uměleckém díle, jeho autorovi, městě Norimberk i o lidských právech jako takových. Kromě toho zde zájemci mohou najít informace o komentovaných prohlídkách, které pořádají partneři projektu.

Když jazyk trifft Špráche aneb staň se jazykovým animátorem u Tandemu!

Již tradičně zveme všechny česko-německé nadšence na naše základní školení jazykové animace, jímž začíná zajímavá a zábavná cesta animátora. Pojďme společně objevovat a prohlubovat tuto metodu při mezinárodní práci s dětmi a mládeží!

Detailní informace k základnímu školení, které se skládá ze dvou částí, naleznete pod TÍMTO ODKAZEM.

Akce není tlumočena, předpokládá se znalost českého i německého jazyka.

Přihlašování je možné do 27.4.2022.

V případě nejasností kontaktujte Míšu Kořánovou, (koranova@tandem-org.cz, +420 377 634 764), která má školení na starosti.

Že stále ještě nevíte, o co se jedná? Pak doporučujeme podívat se na naše stránky věnované jazykové animaci. Zde najdete i veškeré bližší informace o tom, co vše je třeba podniknout pro získání certifikátu animátora u Tandemu.

4. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY STĚŽEJNÍHO TÉMATU

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem se ve svém stěžejním tématu “Mládež utváří budoucnost. Demokracie – participace – diverzita” zabývá aktivním zapojením mladých lidí do společenské diskuse o důležitých problémech současnosti.

Stěžejní téma doprovází česko-německá pracovní skupina, která se sestává z odborníků a zájemců z řad hlavně mimoškolních organizací a spolků.

Kde: online na platformě DINA.international

Kdy: 31.3. // 1.4.2022

Předběžný program
Čtvrtek 31.3.
16:00 Co je u nás nového? Tandem v roce 2022
16:15 Markus Lang – Společnost pro výzkum dějin demokracie (Gesellschaft zur Erforschung der Demokratie-Geschichte)
Markus Lang bude mluvit o novém projektu jeho organizace „Místa dějin demokracie“. Pro svůj projekt zároveň hledají české organizace, které se zabývají tématem demokracie. Pokud máte o projekt zájem, neváhejte nás kontaktovat už v předstihu.
16:35 Prostor pro vás
Místo pro vaše otázky, poznámky, zajímavé projekty a diskuzi
16:55 Pauza
17:00 Řízená diskuze na téma Ukrajina
Pojďte se s námi zamyslet nad tím, jak může česko-německá spolupráce pomoci v současné situaci. Je něco, co můžeme udělat a podpořit uprchlíky? Společná diskuze a brainstorming vedený ředitelkou Tandemu Plzeň, Lucií Tarabovou.

Pátek 1.4.
10:00 Školení DINA.international
Zaujala vás platforma DINA.international a jste zvědaví, jak na ní můžete sami uspořádat online setkání? Pak je tato nabídka přímo pro vás. Během základního školení se dozvíte, jaké funkce platforma má (SPOILER: Je jich hodně :)), jak založit vlastní konferenci, oslovit účastníky, poprat se s tlumočením a mnoho dalšího. Budete mít dostatek času si sami vše vyzkoušet a na vše se zeptat. Lektorka vám bude k dispozici i po školení pro případné dotazy nebo jako technická podpora na vašich setkáních.

Účast na školení je samozřejmě dobrovolná. Toto školení je vybraná nabídka pouze pro účastníky pracovní skupiny jako přidaná hodnota za vaši dosavadní práci. Děkujeme!

Účast je zdarma, přihlašování je možné pod tímto odkazem do 27.3.2022.

Akce bude simultánně tlumočena.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na brendova@tandem-org.cz

Získejte od Evropského sboru solidarity grant na svůj solidární projekt!

Jste skupina nejméně pěti mladých lidí ve věku 18 až 30 let včetně, kteří jsou rezidenti ČR? Zajímají vás současné společenské problémy, chcete posílit vzájemné porozumění a přispět tak k pozitivním změnám? Máte nápad na projekt ve vaší komunitě? Pak podejte do 23. února 2022 žádost na Evropský sbor solidarity a získejte finance na váš projekt. 

Evropský sbor solidarity v tomto roce otevřel možnost pro jednotlivce podávat žádosti o finanční podporu na svůj solidární projekt. Solidární projekt znamená, že akci iniciuje, připravuje a realizuje skupina mladých lidí, která projeví solidaritu tím, že reaguje na klíčové výzvy v místní komunitě, a přispěje tak k pozitivní změně. Jedná se o národní iniciativu, která ale reflektuje evropské hodnoty. Cílem projektů je hledat východiska ze současných i budoucích společenských problémů, posílit vzájemné porozumění, přispět tak k pozitivním změnám a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.

Podat žádost může:

  • Neformální skupina nejméně pěti mladých lidí ve věku 18 až 30 let včetně, kteří jsou rezidenti ČR.
  • Skupina mladých lidí také může žádat pod záštitou organizace, která bude provádět např. administrativní úkony.
  • Skupina může využít podpory kouče.

Podrobnosti:

  • žádost lze podat do 23. února 2022
  • projektové období trvá 2 – 12 měsíců
  • Náklady spojené s řízením projektu 500 eur/měsíc
  • Náklady na kouče 137 eur/den (max. 12 dní, jméno kouče je třeba uvést do projektové žádosti)
  • Mimořádné náklady 100 % dle žádosti (určené pro podporu zapojení členů týmu se znevýhodněním nebo specifickými potřebami)

Více informací, žádost a postup při jejím podávání naleznete pod tímto odkazem.

Diskusní seminář „Demokracie a občanské vzdělávání jako náplň (nejen) česko-německého projektu, jak na to?“

Termín: 22. 2. 2022 v 16:00
Místo konání: online platforma DINA.international

Jste pracovník/ce s mládeží, učitel/ka či pořádáte ve svém volném čase akce pro mládež? Nebo vás prostě jenom zajímají témata jako demokracie, občanské vzdělávání a participace? Pak vás srdečně zveme na online diskusní seminář pořádaný v rámci stěžejního tématu „Mládež utváří budoucnost“.

Cílem semináře je debata o tom, jak můžeme více zapojit mládež do dění kolem sebe. Zároveň by se účastníci pomocí krátkých impulsů od našich referentů měli dozvědět tipy z praxe, jak se téma dá zařadit do programu jimi pořádané akce.
Dostatek času k diskuzi zároveň zaručuje prostor pro výměnu zkušeností, nápadů a kontaktů, které mohou do budoucna sloužit jako podnět pro další spolupráci.

Přihlašování je možné do 14.2.2022 pod tímto odkazem

Znalost jazyka není nutná, akce bude simultánně tlumočena. 

Předběžný program akce: 
16:00 Zahájení, technický úvod
16:10 Představení Tandemu a stěžejního tématu 
16:20 Referentka: Juliana Krolop, KJR Dachau (zatím nepotvrzeno)
16:50 Pauza
17:00 Referent: Občankáři – Asociace učitelů občanské výchovy
17:30 Výměna ve skupinách
18:10 Pauza
18:20 Představení highlightů a nápadů ze skupinek
18:50 Nabídka Tandemu 2022
19:00 Zakončení

V případě dotazů se obraťte na Kateřinu Břendovou, brendova@tandem-org.cz.

Téma ochrany životního prostředí propojuje. Vznikly nové nápady na projekty.

Také máte ve škole adventní kalendář? Ten, který najdete na webu Střední odborné školy v Normiberku, je něčím vyjímečný. A účastníci online diskusního semináře k tématu ochrany životního prostředí, udržitelnosti a změny klimatu, který proběhl online 4.12.2021, už vědí čím. Sdílení příkladů dobré praxe ekologických projektů škol i mimoškolních zařízení a zapojení žáků a mladých lidí do tématu ochrany životního prostředí byly jedním z hlavních témat česko-německého setkání.

Na třicet aktérů školních i mimoškolních organizací zabývajících se tématem ochrany životního prostředí z Česka a Německa sbíralo impulsy pro svoji práci. Účastníkům se prezentovala Berufliche Oberschule Nürnberg, která získala ocenění „Umweltschule in Europa“ a „Internationale Nachhaltigkeitsschule“. Škola představila své aktivity zaměřené na ekologii, např. Fair Trade stopovačku po městě nebo projekty v rámci upcyclingu, udržitelnosti, férového oblečení, hospodaření s vodou či výroby hmyzích hotelů.

Plzeňská mimoškolní organizace Ametyst inspirovala účastníky svou nabídkou a realizací česko-německých projektů s ekologickou tématikou. Díky partnerství s LBV Cham a skvělému zázemí nabízí Ametyst programy na klíč pro školky, školy a pedagogy, ale i pro partnerská setkání škol z Česka a Německa. Ametyst nabízí k dispozici i metodické materiály k tématu ochrany životního prostředí.

Při společné práci v malých skupinách měli účastnici možnost lépe poznat své kolegy a jejich aktivity. Došlo k síťování a k navázání nových kontaktů. Diskusní seminář realizoval Tandem v rámci stěžejního tématu „Mládež utváří budoucnost. Demokracie – Participace – Diverzita.“ Děkujeme všem za vstřícné sdílení a podnětné diskuze.

3. Setkání pracovní skupiny stěžejního tématu

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem se ve svém stěžejním tématu “Mládež utváří budoucnost. Demokracie – participace – diverzita” zabývá aktivním zapojením mladých lidí do společenské diskuse o důležitých problémech současnosti.

Stěžejní téma doprovází česko-německá pracovní skupina, která se sestává z odborníků a zájemců z řad hlavně mimoškolních organizací a spolků.

Kde: Z důvodu zhoršující se pandemické situace se akce přesouvá do online prostoru

Kdy: 24. – 25.11.2021

Předběžný program

Středa, 24. listopadu 2021

16.00 Úvod, přivítání
16.10 Jazyková animace
16.30 Shrnutí předchozích dvou setkání    
Novinky nejen v Tandemu
16.45 Interaktivní poznávací runda
17.45 Pauza
18.00 Good Practice
Projekt organizace ČOJČ V hledáčku/ Im Visier zaměřený na lidská práva
Představení proběhne interaktivně s použitím metod divadelní pedagogiky
19.00 Zakončení

Čtvrtek, 25. listopadu 2021

16.00 Přivítání a jazyková animace
16.30 Diskuze ve skupinkách v návaznosti předchozí večer
Prezentace výsledků, evaluace a pohled do budoucna
nejpozději v 18:30 zakončení

Všechny akce stěžejního tématu jsou simultánně tlumočeny.

Účast je zdarma.

V pracovní skupině máte možnost propojit se s partnerskými organizacemi z České republiky a z Německa a Vaší odborností a zkušeností obohatit plánované akce pro mladé lidi a širokou veřejnost v česko-německém kontextu. Zároveň máte možnost získat nové (i mezinárodní) informace a zkušenosti z Vašeho oboru.

Přihlásit se můžete do 18.11.2021 pod tímto odkazem.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na brendova@tandem-org.eu.