Stěžejní téma pro Tandem představuje tříletou obsahovou linku v oblasti podpory česko-německé spolupráce a doplňuje tak jeho běžnou činnost o tematicky orientované aktivity. Téma je definováno zástupci ministerstev z Česka i z Německa s cílem motivace k účasti na přeshraniční práci s dětmi a mládeží, která díky tematickému zaměření nabývá na kvalitě a popularitě.

Prvním tématem byl „Zdravý životní styl“, na který se organizace pracující s mládeží společně zaměřili v letech 2014 a 2015. Na toto téma volně navázalo „Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti“, jehož cílem bylo do výměn mládeže přinést historicko-politické vzdělávání na památných místech.

V letech 2020 – 2023 se pod heslem „Mládež utváří budoucnost“ společně věnujeme aktivitám, jejichž cílem je propojení formálního a neformálního vzdělávání v česko-německém kontextu, a nabízíme různé formy spolupráce. Tematickými oblastmi jsou výchova k demokracii, participativní společnost a vědomá práce s diverzitou ve vzdělávání.

Nabídka Tandemu v rámci stěžejního tématu je určena pro různé cílové skupiny a obsahuje tak i různé způsoby podpory. Konkrétně nabízíme tyto možnosti zapojení:

  • Semináře dalšího vzdělávání pro školy i mimoškolní organizace pracující s mládeží
  • Odborná a diskuzní fóra k uvedeným tématům určená pro širokou veřejnost
  • Konference pro mládež, barcamp, 11. česko-německé setkání mládeže
  • Síťování odborníků a zájemců o dané téma
  • Zprostředkování know-how a lektorů k daným tématům
  • Metodická podpora česko-německých setkání zaměřených na téma demokracie, participace, diverzita
  • Finanční podpora z prostředků MŠMT v programu Rozjeď to s Tandemem! u Tandemu v Plzni a z prostředků KJP u Tandemu v Regensburgu