Zde najdete dokumentace pracovních setkání, odborných fór a dalších akcí a jiné materiály ke stěžejnímu tématu Tandemu.

Stěžejní téma doprovází pracovní skupina složená z expertů, historiků a odborných pracovníků, která má za cíl rozvíjet nové koncepty a formáty vhodné pro česko-německé výměny zapojených organizací a účastníků.

Dokumentace druhého setkání pracovní skupiny stěžejního tématu „Mládež utváří budoucnost“

13. – 14. 4. 2021, online

Při druhém setkání pracovní skupiny diskutovali její členové na základě studií z České republiky a Německa o hodnotách a postojích mládeže, a zároveň obsahově rozpracovali oblasti, kterými se zabývá stěžejní téma Tandemu Mládež utváří budoucnost:

  • Přeshraniční projekty pro demokratickou Evropu a proti pravicovému extremismu a nacionalismu
  • Participace a motivace mladých lidí k účasti na veřejném dění
  • Mediální kompetence, kritické myšlení
  • Udržitelnost a ochrana životního prostředí
  • Migrace, integrace, inkluze

Dokumentace druhého setkání pracovní skupiny

Dokumentace třetího setkání pracovní skupiny stěžejního tématu „Mládež utváří budoucnost“

24. – 25. 11. 2021, online

Při třetím setkání pracovní skupiny diskutovali její členové o těžkostech, ale i o nových možnostech setkávání mládeže v časech koronaviru. První den byl zakončen příkladem dobré praxe, kdy referentka Diana Petrová z organizace Čojč představila letní projekt V hledáčku.
Druhý den byla práce soustředěna na skupinky, které se pomocí předpřipravených otázek snažili zodpovědět, jaké jsou možnosti jejich organizace v rámci stěžejního tématu.

Setkání jsme zakončili pozitivní evaluací a výhledy do budoucna aneb co plánujeme během roku.

Dokumentace třetího setkání pracovní skupiny

Dokumentace prvního setkání pracovní skupiny stěžejního tématu „Mládež utváří budoucnost“

6. – 7. října 2020, online

Podobně jako v předchozím stěžejním tématu je i nyní téma odborně doprovázeno pracovní skupinou, ve které se setkávají české a německé organizace i jednotlivci, kteří se ve své činnosti zabývají obsahy aktuálního stěžejního tématu. První setkání pracovní skupiny se konalo 6. a 7. října 2020, z důvodu pandemických opatření v online formátu. Kromě diskuse o současné situaci si účastníci mohli v rámci pracovní skupiny přeshraničně vyměnit nápady a zkušenosti, navázat odborné kontakty a naplánovat první nové spolupráce.

Dokumentace prvního setkání pracovní skupiny

OPEN SPACE 2019

Při 10. česko-německém setkání v Berlíně v listopadu 2019 diskutovalo více než 100 mladých lidí z Čech a z Německa o možný tématech a prioritách nového stěžejního tématu „Mládež utváří budoucnost“. Výsledky těchto debat poskytuje přiložená dokumentace.

Dokumentace: OPEN SPACE k novému stěžejnímu tématu Tandemu

Wegweiser zur Erinnerung

Tandem ist einer der Herausgeber der Broschüre „Wegweiser zur Erinnerung“, die kompakte Hintergrundinformationen zur Planung, methodischen Umsetzung und Finanzierung von Jugendprojekten in Gedenkstätten der NS-Verfolgung liefert. Erstmalig werden Gedenkstätten aus Deutschland, Tschechien und Polen gemeinsam in einem Band vorgestellt.

Kurzbeschreibung:
Herausgegeben von: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V., Bundeszentrale für politische Bildung, Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem, 2013
Seitenanzahl: 146 Seiten, Sprache: D

Wegweiser zur Erinnerung als Download: (S. 1-23) (S. 24-48) (S. 49-73) (S. 74-98) (S. 99-120) (S. 121-144)