Představte nám svůj projekt

Pokud jste právě realizovali česko-německý projekt v rámci našeho stěžejního tématu „Mládež utváří budoucnost“ nebo projekt k tématům výchova k demokracii, občanská angažovanost či vědomá práce s diverzitou, dejte nám vědět a sdílejte své zkušenosti. Pošlete nám krátký text s hlavními informacemi o projektu a několik fotek. Pomozte nám naplnit tyhle stránky skvělými projekty. Vítány jsou i rozpracované projekty.

Kontakt: Kateřina Břendová, brendova(at)tandem-org(dot)cz