Mládež utváří budoucnost

Stěžejní téma česko-německé spolupráce pro roky 2020 – 2022

Tell me more

Stěžejní téma Tandemu na roky 2020 – 2022

V pořadí již třetím stěžejním tématem Tandemu, které v březnu 2019 stanovila Česko-německá rada pro mládež, je „Mládež utváří budoucnost“ se třemi tematickými oblastmi demokracie, participace, diverzita.

vice„Stěžejní téma Tandemu na roky 2020 – 2022“