„Mládež utváří budoucnost“

Stěžejní téma česko-německé spolupráce pro roky 2020 – 2023

 

Mládež utváří budoucnost

Stěžejní téma Tandemu na roky 2020 – 2023

Obsah stěžejního tématu „Mládež utváří budoucnost“ a formáty jednotlivých akcí přispívají k tomu, aby se děti a mládež z České republiky a z Německa aktivně zabývaly společensko-politickými otázkami, které jim připadají zajímavé, a aby přitom zohledňovaly aspekt diverzity. Prostřednictvím práce s tématy, jako jsou například participace, demokracie a diverzita, mají mladí lidé rozvíjet svůj úhel pohledu a schopnost kritického úsudku, stejně jako poznávat možnosti vlastního jednání. 

Každé česko-německé setkání je drobným kamínkem v této mozaice. Děti a dospívající z obou zemí se již pohybují v prostoru, v němž mohou bezprostředně nahlédnout, v čem se liší a co mají naopak společného.

vice„Mládež utváří budoucnost“