Získejte od Evropského sboru solidarity grant na svůj solidární projekt!

Jste skupina nejméně pěti mladých lidí ve věku 18 až 30 let včetně, kteří jsou rezidenti ČR? Zajímají vás současné společenské problémy, chcete posílit vzájemné porozumění a přispět tak k pozitivním změnám? Máte nápad na projekt ve vaší komunitě? Pak podejte do 23. února 2022 žádost na Evropský sbor solidarity a získejte finance na váš projekt. 

Evropský sbor solidarity v tomto roce otevřel možnost pro jednotlivce podávat žádosti o finanční podporu na svůj solidární projekt. Solidární projekt znamená, že akci iniciuje, připravuje a realizuje skupina mladých lidí, která projeví solidaritu tím, že reaguje na klíčové výzvy v místní komunitě, a přispěje tak k pozitivní změně. Jedná se o národní iniciativu, která ale reflektuje evropské hodnoty. Cílem projektů je hledat východiska ze současných i budoucích společenských problémů, posílit vzájemné porozumění, přispět tak k pozitivním změnám a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.

Podat žádost může:

  • Neformální skupina nejméně pěti mladých lidí ve věku 18 až 30 let včetně, kteří jsou rezidenti ČR.
  • Skupina mladých lidí také může žádat pod záštitou organizace, která bude provádět např. administrativní úkony.
  • Skupina může využít podpory kouče.

Podrobnosti:

  • žádost lze podat do 23. února 2022
  • projektové období trvá 2 – 12 měsíců
  • Náklady spojené s řízením projektu 500 eur/měsíc
  • Náklady na kouče 137 eur/den (max. 12 dní, jméno kouče je třeba uvést do projektové žádosti)
  • Mimořádné náklady 100 % dle žádosti (určené pro podporu zapojení členů týmu se znevýhodněním nebo specifickými potřebami)

Více informací, žádost a postup při jejím podávání naleznete pod tímto odkazem.