Téma ochrany životního prostředí propojuje. Vznikly nové nápady na projekty.

Také máte ve škole adventní kalendář? Ten, který najdete na webu Střední odborné školy v Normiberku, je něčím vyjímečný. A účastníci online diskusního semináře k tématu ochrany životního prostředí, udržitelnosti a změny klimatu, který proběhl online 4.12.2021, už vědí čím. Sdílení příkladů dobré praxe ekologických projektů škol i mimoškolních zařízení a zapojení žáků a mladých lidí do tématu ochrany životního prostředí byly jedním z hlavních témat česko-německého setkání.

Na třicet aktérů školních i mimoškolních organizací zabývajících se tématem ochrany životního prostředí z Česka a Německa sbíralo impulsy pro svoji práci. Účastníkům se prezentovala Berufliche Oberschule Nürnberg, která získala ocenění „Umweltschule in Europa“ a „Internationale Nachhaltigkeitsschule“. Škola představila své aktivity zaměřené na ekologii, např. Fair Trade stopovačku po městě nebo projekty v rámci upcyclingu, udržitelnosti, férového oblečení, hospodaření s vodou či výroby hmyzích hotelů.

Plzeňská mimoškolní organizace Ametyst inspirovala účastníky svou nabídkou a realizací česko-německých projektů s ekologickou tématikou. Díky partnerství s LBV Cham a skvělému zázemí nabízí Ametyst programy na klíč pro školky, školy a pedagogy, ale i pro partnerská setkání škol z Česka a Německa. Ametyst nabízí k dispozici i metodické materiály k tématu ochrany životního prostředí.

Při společné práci v malých skupinách měli účastnici možnost lépe poznat své kolegy a jejich aktivity. Došlo k síťování a k navázání nových kontaktů. Diskusní seminář realizoval Tandem v rámci stěžejního tématu „Mládež utváří budoucnost. Demokracie – Participace – Diverzita.“ Děkujeme všem za vstřícné sdílení a podnětné diskuze.