Diskuzní seminář III. k tématu změna klimatu, ochrana životního prostředí, 3.–5. 12. 2021 v Plauen

Jste mimoškolní či školní organizace zabývající se tématem ochrany životního prostředí? Rádi byste dostali nové impulsy pro svoji práci nebo rozšířili nabídku aktivit o česko-německé (online) projekty s ekologickou tématikou? Zveme Vás na diskusní seminář, který organizujeme v rámci stěžejního tématu Tandemu.
Během semináře Vám nabídneme prostor, ve kterém můžete:
– čerpat inspiraci pro nové (nejen) česko-německé projekty s ekologickou tématikou
– navazovat nové kontakty s českými i německými organizacemi podobného zaměření
– zjistit, jaké existují finanční podpory pro realizaci česko-německých projektů
– sdílet zkušenosti, diskutovat, a kreativně tvořit

V rámci akce s můžete těšit na živé divadelní představení.

Akce je ZDARMA. Veškeré náklady spojené s ubytováním a stravou přebírá Tandem. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových pokojích mládežnické ubytovně Plauen. 

Online přihlašování je možné do 8.11.2021. Celá akce bude simultánně tlumočena.

Program akce
pátek, 3.12.2021 
   
16.00    zahájení diskusního semináře
18.30    společná večeře
19.30    představení nabídky Tandemu 
        
sobota, 04.12.2021    
9.00     první podněty do společné diskuze
11.30    představení vzdělávacích projektů pro děti i pedagogy s ekologickou tématikou nejen z česko-německého prostředí I.
13.00    oběd
14.30    tematické workshopy s výměnou zkušeností
17.00    prezentace výslekdů
18.00    večeře
19.30    česko-německé divadelní představení s ekologickou tématikou skupiny Spielraum.kollektiv
        
neděle, 05.12.2021    
9.00     představení vzdělávacích projektů pro děti i pedagogy s ekologickou tématikou nejen z česko-německého prostředí II.
9.45     možnosti financování projktů (Tandem, Česko-německý fond budoucnosti)
11.00   diskuze
12.00   ukončení společným obědem

Akce se uskuteční dle platných hygienických předpisů.

Akce v rámci stěžejního tématu Tandemu “Mládež utváří budoucnost”  přispívají k tomu, aby se děti a mládež z České republiky a Německa  aktivně zabývaly společensko-politickými otázkami, které jim připadají  zajímavé, a aby přitom zohledňovaly aspekt diverzity. Prostřednictvím  práce s tématy, jako jsou například participace, demokracie a diverzita,  mají mladí lidé rozvíjet svůj úhel pohledu a schopnost kritického  úsudku, stejně jako poznávat možnosti vlastního jednání.