Diskuzní seminář III. k tématu změna klimatu, ochrana životního prostředí, 4. 12. 2021, online

Jste mimoškolní či školní organizace zabývající se tématem ochrany životního prostředí? Rádi byste dostali nové impulsy pro svoji práci nebo rozšířili nabídku aktivit o česko-německé (online) projekty s ekologickou tématikou? Zveme Vás na diskusní seminář, který organizujeme v rámci stěžejního tématu Tandemu.
Během semináře Vám nabídneme prostor, ve kterém můžete:
– čerpat inspiraci pro nové (nejen) česko-německé projekty s ekologickou tématikou
– navazovat nové kontakty s českými i německými organizacemi podobného zaměření
– zjistit, jaké existují finanční podpory pro realizaci česko-německých projektů
– sdílet zkušenosti, diskutovat, a kreativně tvořit

Od 19:30 máte možnost ZDARMA shlédnout online divadelní česko-německou hru Zbytečnosti (Spielraum Kollektiv). Hra bude přenášena na platformě ZOOM. Linka Vám bude odeslán po přihlášení se.

Online přihlašování je možné do 28.11.2021. Celá akce bude simultánně tlumočena.

Program online akce bude upřesněn

V případě dotazů se neváhejte obrátit na Jarmilu Půbalovou, pubalova@tandem-org.cz.

Akce v rámci stěžejního tématu Tandemu “Mládež utváří budoucnost”  přispívají k tomu, aby se děti a mládež z České republiky a Německa  aktivně zabývaly společensko-politickými otázkami, které jim připadají  zajímavé, a aby přitom zohledňovaly aspekt diverzity. Prostřednictvím  práce s tématy, jako jsou například participace, demokracie a diverzita,  mají mladí lidé rozvíjet svůj úhel pohledu a schopnost kritického  úsudku, stejně jako poznávat možnosti vlastního jednání.