Online česko-německý seminář na téma „Participační projekty pro žáky středních a odborných škol“, 26. 10. 2021

Jaké mohou být participační projekty pro žáky středních a odborných škol? Přijďte se inspirovat, sdílet zkušenosti a diskutovat. Přizvání budou referenti z Česka i Německa. Kromě jiného se dozvíte více o stěžejním tématu Tandemu a vyzkoušíte si online platformu pro mezinárodní setkávání mládeže DINA.international.   

Online přihlášování je otevřeno do 20.10.2021

Program akce

14:00 Představení stěžejního tématu Tandemu
14:30 Evropský parlament mládeže a jeho aktivity pro střední a odborné školy (referent Martin Šimáček), diskuze
přestávka
15:00 Představení projektu dobré praxe z Německa, diskuze
15:30 Sdílení nápadů a inspirací, mentimeter
16:00 Ukončení

Seminář je zdarma a bude simultánně tlumočen.

Akce v rámci stěžejního tématu Tandemu “Mládež utváří budoucnost”  přispívají k tomu, aby se děti a mládež z České republiky a Německa  aktivně zabývaly společensko-politickými otázkami, které jim připadají  zajímavé, a aby přitom zohledňovaly aspekt diverzity. Prostřednictvím  práce s tématy, jako jsou například participace, demokracie a diverzita,  mají mladí lidé rozvíjet svůj úhel pohledu a schopnost kritického  úsudku, stejně jako poznávat možnosti vlastního jednání. 

DINA.international je online platforma pro mezinárodní výměny mládeže, která nabízí prostor pro projektovou práci a videokonferenční software.