Pozvánka na online česko-německý diskusní seminář na téma participace – 30.9.2021

Jak se mladí lidé podílejí na demokratických a společenských procesech? Jak může k participaci mladých lidí přispět česko-německá výměna?

Tandem zve pracovníky s mládeží a učitele všech typů škol na druhý diskusní seminář v rámci stěžejního tématu „Mládež utváří budoucnost“. Seminář se koná 30. září 2021 v čase 10:00-16:30 na online platformě DINA.international.*

Cílem setkání je výměna inspirace a zkušeností mezi českými a německými organizacemi a jednotlivci, kteří se zabývají participací mladých lidí. Klíčovou otázkou, na kterou se zaměříme, bude, jak motivovat mladé lidi k tomu, aby se aktivně podíleli na společenském a politickém vývoji. Zároveň se budeme zabývat tématem překonávání překážek v participaci mladých lidí ze znevýhodněnho prostředí, a také potenciálem přeshraniční výměny pro zapojení mladých lidí do aktivního utváření svého okolí a své budoucnosti. V neposlední řadě by měl seminář přinést podněty pro plánování vlastních česko-německých aktivit v oblasti participace mládeže.

V dopolední části semináře se představí německý Evropský parlament mládeže, který podporuje mladé lidi v Evropě v utváření vlastních názorů a umožňuje jim aktivně se účastnit politického a společenského života. V odpoledním programu bude česká dobrovolnická organizace INEX-SDA facilitovat workshop zaměřený na výměnu zkušeností a funkčních metod v oblasti motivace a zapojování mladých lidí do participativních procesů, včetně mladých lidí s omezenými příležitostmi.

V případě zámu o účast se prosím přihlaste vyplněním následujícího formuláře do 26. září 2021.

Pro více informací mě můžete kontaktovat na vnouckova@tandem-org.cz

Akce v rámci stěžejního tématu Tandemu “Mládež utváří budoucnost”  přispívají k tomu, aby se děti a mládež z České republiky a Německa  aktivně zabývaly společensko-politickými otázkami, které jim připadají  zajímavé, a aby přitom zohledňovaly aspekt diverzity. Prostřednictvím  práce s tématy, jako jsou například participace, demokracie a diverzita,  mají mladí lidé rozvíjet svůj úhel pohledu a schopnost kritického  úsudku, stejně jako poznávat možnosti vlastního jednání. 

*DINA.international je online platforma pro mezinárodní výměny mládeže, která nabízí prostor pro projektovou práci a videokonferenční software. Pro ty, kteří se s platformou DINA dosud nesetkali, nabízíme k bezproblémovému využití „informační půlhodinku“ před seminářem od 9:00, případně individuálně dle domluvy. Pokud o informace k platformě máte zájem, zaškrtněte prosím tuto možnost v přihlašovacím formuláři.