KICKOFF: Online zahájení stěžejního tématu Tandemu

Srdečně Vás zveme na online zahájení stěžejního tématu Koordinačního centra Tandem  dne  23.3.2021 od  14.00 – 18.00.  Na akci vystoupí hosté k tématům demokratického vzdělávání, k zapojení mladých lidí do veřejného života a představíme nově spuštěnou platformu DINA.international vhodnou pro online mezinárodní projekty. 

Co je stěžejní téma Tandemu?

Stěžejní téma Tandemu  pro roky 2020 – 2022/2023 se nazývá „Mládež utváří budoucnost. Demokracie, participace, diverzita.“ a klade důraz na zapojení občanského vzdělávání do česko-německé spolupráce, výchovu k demokracii, angažovanost mladých lidí ve společnosti a vědomou práci s diverzitou ve vzdělávání.

Pro koho  je akce určena?

Akce je určena všem, kteří se zajímají o témata demokracie, participace a diverzity ve vzdělání mladých lidí a o česko-německou spolupráci.

Akce bude simultánně tlumočena, znalost jazyka není podmínkou.

Přihlášky do 15.03.2021, přihlašovací formulář

Program

23. března 2021, 14.00 – 18.00 

do 14.00 přihlášení do platformy DINA.international, místnost otevřena od 13.40; individuální kontrola technického zapojení )

  • 14.00 zdravice ředitelů Koordinačních center Tandem, úvod do stěžejního tématu Tandemu: Mládež utváří budoucnost. Demokracie, participace, diverzita.
  • 14.30 Dr. Christian Lüders, 16. zpráva o dětech a mládeži k tématu Podpora demokratického vzdělávání v dětském a mladém věku: výsledky pro česko-německé výměny 

15.00 přestávka

  • 15.15 otázky a diskuze k tématu
  • 15.45 rozhovor s Barborou Kvasničkovou, mladou delegátkou ČR  v OSN 2019/2020 

16.30 přestávka

  • 16.45 praktická ukázka fungování platformy DINA.international s Benjaminem Holmem (DRJA)
  • 17.45 přehled akcí Tandemu ke stěžejnímu tématu v roce 2021

18.00 konec akce

Příspěvky hostů

Milým hostem našeho online zahájení je  Dr. Christian Lüders, který je spoluautorem 16. zprávy o dětech a mládeži spolkové vlády (16. Kinder- und Jugendbericht). Dr. Christian Lüders byl dlouholetým vedoucím oddělení mládeže v Německém mládežnickém institutu (DJI).  Aktuální zpráva, věnující se podpoře demokratického vzdělávání v dětském a mládežnickém věku, je určující i pro směřování česko-německých výměn.  

Z jiné perspektivy nám nabídne pohled na angažování mladých lidí rozhovor s Barborou Kvasničkovou, mladou delegátkou ČR do OSN 2019/2020. V rozhovoru půjde mimo jiné i o to, jak se daří mladým lidem v době pandemie a jak podpořit jejich participaci na veřejném dění.

V praktické části naší akce představíme nově spuštěnou platformu DINA.international včetně všech možností, které tato bezplatná platforma skýtá pro česko-německé projekty a setkávání v online prostředí. Zájemcům ukážeme, jak využít konferenční místnosti včetně funkce pro tlumočení, online prostor pro skupinovou práci, chat nebo sdílené dokumenty.

Navazující akce: konzultační hodiny Tandemu

Zároveň Vás srdečně zveme 25.3.2021 v 16.00 – 17.30 k využití konzultačních hodin. Zástupcům škol, spolků a organizací nabízíme možnost s námi konzultovat své česko-německé projekty a plány, včetně otázek k financování. Váš zájem prosím vyjádřete v přihlašovacím formuláři.

Pro více informací se můžete obrátit na Lucii Tarabovou (tarabova@tandem-org.cz) nebo Kateřinu Vnoučkovou (vnouckova@tandem-org.cz)