2. setkání pracovní skupiny stěžejního tématu

Víte, jak nadchnout mladé lidi pro aktivní účast na veřejném dění? Zabýváte se ve své činnosti důležitými tématy současnosti, jako jsou pravicový extremismus, fake news nebo klimatická změna? Souzníte s myšlenkou demokratické Evropy, ve které by měli mít  mladí lidé silný hlas? Pak hledáme do pracovní skupiny stěžejního tématu právě vás!

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem se ve svém stěžejním tématu “Mládež utváří budoucnost. Demokracie – participace – diverzita” zabývá aktivním zapojením mladých lidí do společenské diskuse o důležitých problémech současnosti.

Stěžejní téma odborně doprovází česko-německá pracovní skupina, jejíž druhé setkání se uskuteční ve dnech 13. – 14. 4. 2021 na virtuální platformě DINA.international (dokumentaci z prvního setkání najdete pod tímto odkazem).

V rámci druhého setkání budeme na základě studií z České republiky a Německa diskutovat o hodnotách a postojích mládeže a obsahově rozpracujeme oblasti, kterými se zabývá stěžejní téma Tandemu Mládež utváří budoucnost:

– Přeshraniční projekty pro demokratickou Evropu a proti pravicovému extremismu a nacionalismu

– Participace a motivace mladých lidí k účasti na veřejném dění

– Mediální kompetence, kritické myšlení

– Udržitelnost a ochrana životního prostředí

– Migrace, integrace, inkluze

Program setkání naleznete zde.

Všechny akce stěžejního tématu jsou simultánně tlumočeny.

V pracovní skupině máte možnost propojit se s partnerskými organizacemi z České republiky a z Německa a Vaší odborností a zkušeností obohatit plánované akce pro mladé lidi a širokou veřejnost v česko-německém kontextu. Zároveň máte možnost získat nové (i mezinárodní) informace a zkušenosti z Vašeho oboru.

Na druhé setkání pracovní skupiny je možné se přihlásit do 31. března 2021 vyplněním tohoto formuláře. Počet účastníků pracovní skupiny je omezen.

Účastníkům pracovní skupiny doporučujeme i účast na online zahájení stěžejního tématu na nově spuštěné platformě DINA.INTERNATIONAL, která byla speciálně vytvořena pro mezinárodní online setkání. Online zahájení se koná 23. března ve 14 hodin. Podrobnější informace naleznete zde, přihlásit se můžete vyplněním formuláře do 15. března. Platforma DINA.International bude využívána i v další práci na stěžejním tématu (včetně pracovní skupiny), online zahájení nabízí skvělou možnost se s touto platformou blíže seznámit.

Pro více informací se můžete obrátit na Kateřinu Vnoučkovou (vnouckova@tandem-org.cz)