Digitální workshop – Konspirační teorie a co proti nim dělat

Digitální workshop DokuPäd Norimberk a Kreisjugendring Norimberk-Stadt lze nyní objednat dvojjazyčně na česko-německá setkání!

Popis projektu:

Že Bill Gates vynalezl Coronavirus, aby ovládl svět!? Pozor, konspirační teorie! Ale ještě před coronavirem kolovaly po webu nejrůznější mýty.

V této online nabídce se společně podíváme na konspirační teorie. Budeme se zabývat následujícími otázkami: Co jsou to konspirační narativy? Co je na nich nebezpečného a jak rozpoznat konspirace? Proč jim lidé věří a hlavně, co s tím mohu dělat? Pomocí různých metod se přiblížíme k tématu a pokusíme se ukázat nápady, jak se bezpečně a reflexivně vypořádat s konspiračními teoriemi.

Workshop se koná prostřednictvím Zoom.

Cílová skupina: Mladí lidé od 13 let, všechny typy škol.

Doba trvání: 90 minut

Náklady:

  • Paušální poplatek 134 € za dvojjazyčnou verzi.
  • Poplatek za 2 tlumočníky.

Workshop si můžete rezervovat přímo u DokuPäd Norimberk.

Více informací najdete na stránkách projektu.

O tlumočníky je třeba požádat zvlášť. Tandem vám může pomoci při hledání tlumočníků: Kontaktujte Kateřinu Břendovou, brendova@tandem-org.cz nebo Stefanie Schütz, schuetz@tandem-org.de

Doporučujeme provést rezervaci a naplánovat akci přibližně čtyři týdny předem.

Financování pro mimoškolní organizace

Organizace pro mimoškolní práci s mládeží mohou požádat Tandem Regensburg o finanční podporu až do výše 1 000 eur na drobnou činnost. Další informace a dokumenty k žádosti naleznete zde.

Způsobilými náklady jsou náklady na program a poplatky za tlumočení. Máte-li jakékoli dotazy ohledně financování, obraťte se na: Lucie Matyasová, matyasova@tandem-org.de

Financování pro školy:

Informace o možnostech financování pro školy najdete zde.

Pro informace ohledně poradenství možností financování pro školy se obraťte na Ulrike Fuegl (fuegl@tandem-org.de) nebo na Adélu Horákovou (horakova@tandem-org.cz).