Diskusní seminář I.: Pravicový extremismus: pozadí, metodika a aktivity pro nejen česko-německé setkávání žáků a mládeže

Tandem zve dobrovolnické i profesní pracovníky v oboru práce s mládeži, stejně jako učitele i učitelky všech typů škol k prvnímu diskusnímu semináři. Akce se odehraje na nové platformě pro práci s mládeži Dina.international od 9. června od 16:30 do 10. června 2021.  

Cílem diskusního semináře je zprostředkovat účastníkům pozadí pravicového extremismu v obou zemích, aby tak poznali metody pro práci s mladistvými, a také aby sami vypracovali možné aktivity pro česko-německá setkání žáků a mladistvých. To představuje jeden z centrálních cílů setkání. 

Akce je směřována jak na ty, kteří již mají s výměnou mládeže zkušenosti, tak i na nové zájemce. V rámci diskusního semináře bude možnost vyměnit si zkušenosti s kolegy z Česka i Německa, navázat nové kontakty a rozvinout nápady na budoucí setkávání.  

Akce v rámci stěžejního tématu Tandemu “Mládež utváří budoucnost” přispívají k tomu, aby se děti a mládež z České republiky a Německa aktivně zabývaly společensko-politickými otázkami, které jim připadají zajímavé, a aby přitom zohledňovaly aspekt diverzity. Prostřednictvím práce s tématy, jako jsou například participace, demokracie a diverzita, mají mladí lidé rozvíjet svůj úhel pohledu a schopnost kritického úsudku, stejně jako poznávat možnosti vlastního jednání. 

Program

Středa, 9.6.2021

16.00 Otevření místnosti, kontrola techniky

16.30 Zahájení akce – Vysvětlení tlumočení, Přivítání a cíle setkání, Stručné informace k DINĚ a jejímu využití, Představení účastníků, Seznámení s programem a organizačními záležitostmi 

17.15 Pauza

17:30 Úvodní přednáška od Prof. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D., Masarykova univerzita Brno 
Jaké se projevuje pravicový extremismus v Česku, v Německu i napříč hranicemi? Jak se projevuje ve školách a mezi mladistvými. A co lze proti tomu dělat?

18:00 Pauza

18.15 Diskuse

18.45 Slovo na závěr, informace k programu další den

Čtvrtek, 10.6.2021

09.15 Otevření místnosti

09.30 Přivítání

09.35 Workshop „Jak rozpoznat pravicový extremismus a jak proti němu jednat“ s Aktion Zivilcourage e.V. 

 • Koncepce, ideologie a projevy pravicového extremismu
 • Schopnost integrace do společnosti
 • Mobilizace mladistvých Online & Offline
 • Možnosti metodického jednání ve Vašem pedagogickém okolí 
 • Stěžejní body pro demokratické vzdělání a demokratickou pedagogiku

zahrnuta 30 minut pauza

12.00 Pauza

14.00 pracovní část v malých skupinách (pauzy zahrnuty)

 • Jaké nápady máte ke konkrétní realizaci, když myslíte na cílovou skupinu mladistvých/žáků a na česko-německé výměny? 
 • Existují ve Vaší instituci již projekty proti pravicovému extremismu? V jaké formě? A existují také v mezinárodním, či česko-německém kontextu?
 • Máte již v rámci těchto malých skupin možnost propojení a spolupráce? 
 • V jaké formě mohou být ve vašem okolí realizovány konkrétní aktivity? Jak Vás může Tandem v česko-německých výměnách žáků a mladistvých podpořit?

15.30 Pauza

15.45 Jaké nápady na přeshraniční projekty výměn mládeže vznikly?

 • Jak to bude pokračovat?
 • Vyhodnocení

16:45 Závěrečné slovo s pohledem na další možnosti a ukončení oficiální části setkání

20.00 Neformální setkání

Organizační záležitosti

Prosíme o přihlášeni do 27.05.2021 přes tento formulář

Akce bude simultánně tlumočena a účast je bezplatná.

Bude též možnost setkat se znovu v rámci odborného fóra v Berlíně 22.-24.10. 2021 a prodiskutovat rozpracované nápady. 

Těšíme se na Vaši účast. V případě otázek jsme Vám rádi k dispozici na e-mailu!

Petr Veselý, vesely@tandem-org.cz