„Společnou cestou ke vzpomínkám“ – rozhovor s vydavateli publikace

14. května 2021, 19:00 na platformě dina.international

Způsob zacházení s vlastní historií a ponaučení, které z ní plyne, představuje velkou výzvu. Společný přístup a česko-německá setkání mládeže na památných místech s odbornou podporou pracovníků památníků dodávají této práci více impulzů pro budoucnost.

Na začátku letošního roku byl vydán druhý svazek publikace „Společnou cestou ke vzpomínkám„, který nabízí metodické podklady k česko-německým setkání na památných místech.

14. května v 19 hodin Vás zveme na online rozhovor s vydavateli této publikace. Rozhovor bude simultánně tlumočen.

Hosté: 

Moderace:

  • Thomas Rudner, ředitel Tandemu Regensburg

Rozhovor je součástí Semináře k historicko-politickému vzdělávání pro pracovníky s mládeží, je však otevřen i široké veřejnosti. Pro účast na akci se prosím přihlaste vyplněním tohoto formuláře do 11. května 2021.

Pro více informací se můžete obrátit na Kateřinu Vnoučkovou, vnouckova@tandem-org.cz