Online seminář k historicko-politickému vzdělávání pro pracovníky s mládeží

14. – 15.5. 2021 na platformě dina.international

Zveme zájemce z řad pracovníků s mládeží z Česka a z Německa na online seminář, zaměřený na využití témat historicko-politického vzdělávání v česko-německé spolupráci. Seminář odborně zastřešuje partnerská instituce DoKuPäd – Pädagogik rund um das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Nürnberg. Součástí programu jsou také informace o nabídce Tandemu a o možnostech financování česko-německých výměn, a sdílení zkušeností mezi českými a německým účastníky. Celá akce bude simultánně tlumočena. 

Na seminář se přihlašte vyplněním tohoto formuláře. Uzávěrka přihlašování je 7. května 2021.

Program semináře

Obsah semináře:

  • informace o nabídkách Tandemu
  • informace o stěžejním tématu Tandemu, včetně možností financování tematických projektů
  • informace o možnostech financování česko-německých výměn mládeže a společných projektů neformálního vzdělávání ze strany Tandemu a Česko-německého fondu budoucnosti
  • představení pedagogického programu DoKuPäd
  • workshop od DoKuPäd na téma „konspirační teorie“
  • výměna kontaktů a zkušeností s kolegy z Česka a z Německa
  • představení úspěšně realizovaných projektů – příklady dobré praxe
  • česko-německá jazyková animace
  • představení virtuální platformy DINA.international, vytvořené pro mezinárodní výměny mládeže v online prostoru
  • představení nově vydaného druhého svazku publikace Tandemu „Společnou cestou ke vzpomínkám II. Metodické podklady pro česko-německá setkání na památných místech“

Seminář je spolufinancován Česko-německým fondem budoucnosti.

Organizační informace: 

Seminář se bude konat na virtuální platformě dina.international, která vznikla k realizaci mezinárodních online projektů. Informace k přihlášení na platformu obdržíte v dostatečném předstihu před seminářem. Účastnický poplatek se v případě online akce nehradí.

Pro více informací se můžete obrátit na Kateřinu Vnoučkovou, vnouckova@tandem-org.cz